Elo beim Kaf vun enger neier Kichen eng Induktiounskachplakk geschenkt!Le Couturier de la Cuisine

zu Bäereldeng a vun e Mëttwoch bis e Sonnden op der Springbreak

Wousst der schonn

... dass de Showroom beim Couturier de la Cuisine zu Bäereldeng elo nach méi grouss gemaach gouff ?

... dass de Couturier de la Cuisine och dëst Joer nees mat enger neier Kichen op der Springbreak an der Luxexpo ass ?

... dass  beim Couturier de la Cuisine zu Bäereldeng och äer aal Kichen mat neien Apparater an enger neier Plakk opgefrëscht ka ginn ?

... dass de Couturier de la Cuisine och seng eege Montageekipp huet, an dat Leit sinn, déi scho quasi emmer bei hinne schaffen ?

Le Couturier de la Cuisine zu Bäereldeng. Kuckt och op www.lecouturierdelacuisine.lu an op Facebook.