Waldorfschoul


Wousst der schon ?

...dass et eng Schoul gëtt fir ALL Kanner? Mir besichen d’Waldorfschoul!

…dass et eng Spillschoul gëtt, wou duerch No- a Matmaachen geléiert get?

…dass et eng Schoul gëtt, wou vum 1. Schouljoer un 3 Friemsprooche geléiert gin?

...dass een an der Waldorfschoul och en international unerkannten Ofschloss mache kann, de Bac international?

Waldorfschoul: Freed um Léieren!Méi Informatiounen kritt Dir dës Woch op RTL Radio Lëtzebuerg an op
www.waldorf.lu