Elo fir de AutofestivalGarage Binsfeld : Kia a Mazda

entdeckt flott Modeller a profitéiert vu super Konditiounen

Wousst der schonn...

... dass et de Garage Binsfeld elo schonn 51 Joer gëtt?

... dass de Garage Binsfeld nierft Kia, och elo ganz nei Mazda am Haus huet?

... dass et den Garage Binsfeld 2 mol am Land gëtt, zu Schëffléng an zu Déifferdéng?

... dass dir elo während dem Autofestival vu super Konditioune kënnt profitéieren, a super nei Modeller vu Kia a Mazda kënnt entdecken?

De Garage Binsfeld. Zu Schëffléng, zu Déifferdéng an op www.garage-binsfeld.lu.