Generation what - e Portrait vun de Jonken hei zu Lëtzebuerg

06.12.2016 - 12:50

Déi jonk Generatioune sinn Zukunft vun eisem Land. Ma wee si si? Wat ass hinne wichteg? Wéi gesi si hiert Liewen an hier Zukunft? Am Projet "Generation what?" huet Lëtzebuerg grad esou wéi 13 aner europäesche Länner probéiert dëse Froen op de Fong ze goen. Bis den 31te Juli konnte Jonker, déi am Land wunnen bei der Online Enquête matmaachen. D'Recherche Unitéit Inside vun der Uni Lëtzebuerg huet d'Resultater ausgewäert. Wat dobäi erauskoum wees d'Raphaëlle Dickes
06/12/2016 Generation what

http://www.generation-what.eu/en/#