Haut vierun 20 Joer

16.05.2018 - 16:20

Mett Mee 1998 hunn an der Lëtzebuerger Aktualitéit nach d'Debatten iwwert den Etat de la Nation vum deemolegen Premier Jean-Claude Juncker dominéiert - do goung et deemols net manner héich hir, wéi haut. En aneren Sujet war d'Rooserei vu Leit ronderëm Munneref, iwwert de Projet vun enger Tankstatioun...Roy Grotz...
16/05/2018 Virun 20 Joer GROTZ -16h20-