Déiererubrik

Déiererubrik vum 26sten Oktober um 16h00

26.10.2018 - 16:03

Wie vermësst e grénge Papagei? A wien huet e groe Maine Coon Kueder gesinn?

E gro-getigerte Maine Coon Kueder ass zënter dem 10ten Oktober zu Uespelt verschwonn. Telefon 621 19 87 23

Zu Esch-Lalleng ass e grousse grénge Papagei gesi ginn. Scho virun 3 Deeg waren iwwregens och 2 gréng Papageien an der Géigend Béiweng-Bierchem geflunn. Telefon 55 13 14