Déiererubrik

Déiererubrik vum 10.11.2018

10.11.2018 - 13:03

Zu Sir ass en Donneschdeg eng europäesch Hauskaz verschwonn. Et ass ee Kueder, 2 an en halleft Joer al, gechipt a kastréiert. En huet laang Hoer, déi wäiss mat crème faarweg sinn. Et ass een zimlech grouss Déier, weit bal 6 Kilo, ganz léif, mä e bësschen schei. D'Proprietärin fäert, datt e villäicht an engem Keller oder enger Scheier agespaart ass, a géif sech freeën hire Kueder erëm ze kréien: 621 22 03 75.