Déiererubrik

Déiererubrik vum 3te Januar um 16h00

03.01.2019 - 16:03

Wien huet de Felix gesinn? De Felix get zënter e Sonndeg den 30sten Dezember zu Waasserbëlleg vermësst. Hien ass e schwaarz-wäisse Kueder mat gielen Aen. En ass ganz zoutraulech an vill ënnerwee. Dofir kann et sinn dat vläicht een hie matgeholl huet. Telefon 691 74 02 22