Success Story 2018: Dating app

10.01.2018 - 11:40

Dat ass net falsch ze verstoen. Dat hei soll keng Dating app sinn fir e romanteschen Owend zu zwee wou gäre méi draus gi kann. Net hei geet et einfach drëm fir zesummen Zäit ze verbréngen. Einfach esou ouni Hannergedanken.
Success Story

success.rtl.lu