Äppel, Äppel, Äppel

20.10.2018 - 10:45

D'Beem hounge voll. D'Sonn hat d'Uebst verwinnt a besonnesch bei den Äppel gouf et eng räich Recolte- mä wat maache mer elo dermat. Wéi kënne mer se halen, versuergen, preparéieren. De Joël Schaeffer kacht a bracht mat Äppel.
20/10/2018 Weekend Ronn Kachen