Pop History: Claude Nobs

10.01.2019 - 11:40

© AFP
Haut gi mir op d'Liewen an d'Wierke vun engem Groussen an, dee net op, mä hannert der Bühn zur Legend gouf. Viru 6 Joer stierft de "Funky" Claude Nobs, de Grënner vum faméise "Montreux Jazz Festival". Tom Nols
10/01/2019 Pop History: Claude Nobs