Woch vun de Suen: wéi léiert ee Kanner mat Suen ëmgoen?

17.03.2016 - 08:40

© Raphaëlle Dickes
Iwwer Sue schwätzt een net! Soe se... Dat schéngt awer iwwerlieft, well am Kader vun der Woch vun de Suen, steet d'Geld den Ament a sëlleche Grondschoul Klasse vum Cycle 4.1. am Mëttelpunkt.
17/03/2016 Woch vun de Suen: wéi léiert ee Kanner mat Suen ëmgoen?

Kontakt fir de Classeur Impuls an d'Spill Eurodéo de la Conso auszeléinen:
Christiane Steffen 54 77 24 1 steefen@inter-actions.lu
www.dettes-net.lu