Dossier vum Dag: Wéi d’Flüchtlingen an eis Gesellschaft aféieren?

06.03.2017 - 12:50

Wéi d’Flüchtlingen an eis Gesellschaft aféieren? Gëschter hunn an der Luxexpo am Kader vum Festival des migrations 5 Leit, déi Initiativen an deem Sënn an d’Liewe geruff hunn sech ausgetosch. De Museker Serge Tonnar, d’Frédérique Buck vum Projet “I am not a Refugee”, d’Presidentin vu “Catch a Smile” Julia Gregor, d’Martine Neyen vun der Oeuvre nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte an d’Marianne Donven vun “Oppent Haus” haten hei diskutéiert. Och wéi si de Flüchtlingen ënnert d’Ärem gräifen a firwat. Nadine Gautier.
06/03/2017 10bis1 Table Ronde festival des migrations 12h50 -gautier-