Gemengepostkaart: Ettelbréck

19.09.2017 - 07:20

Haut verschléit et eis a Richtung Norden, an déi awunnerméisseg gesi gréisste Gemeng vum Wahlbezierk Norden, op Ettelbréck. D'Paart vum Éislek oder den Ardennen. Eng Stad, mat där een esou munches verbënnt an déi alt mol gären, d'Pattonstad, d'Bauerestad, oder nach d'Geschäftsstad Ettelbréck genannt gëtt. De Pit Everling mat der Gemengpostkaart.
19/09/2017 Gemengepostkaart: Ettelbréck