Altersheimer (2. Deel)

11.10.2017 - 12:15

© pixabay.com
CIPA, steet fir Centres intégrés pour personnes âgées. Eng 29 där CIPA si beim Familljeministère opgelëscht, dernieft eng 22 Pflegeheimer an 12 Logements encadrés pour personnes âgées, also betreit Wunnengen. Eng Formule, déi ëmmer méi beléift gëtt. D'Marie Gales war an d'Résidence op der Waassertrap op Bieles an huet sech do mol ëmgekuckt.
11/10/2017 Altersheimer (2. Deel)

www.luxsenior.lu