Tipp Déieren: Hondsgëftgewächs

06.11.2018 - 10:10

Wann et dem Hond net gutt geet, da geet et sengem Meeschter meeschtens och net gutt. Zemol wann een net weess u wat et hänkt. d'RTL Déierendoktesch Romi Roth erzielt haut eng Geschicht wou hier Aarbecht bal där vun engem Detektiv geglach huet.
06/11/2018 Tipp Déieren: Hondsgëftgewächs