Schreiwe mer nach genuch?

24.06.2014 - 08:47

© AFP
Schreiwe mer nach genuch op der Hand? Kënne mer iwwerhaapt nach richteg schreiwen a kréien eis Kanner d'Schrëft nach op déi richteg Manéier bäibruecht?
24/06/2014 Kiosk Schéi schreiwen