Weltdag vun der Nier: Patienten

12.03.2015 - 08:54

Haut ass den 10. internationalen Weltnierendag; deen ass vun der amerikanescher Sociétéit vun de Nierekranken an d'Liewe geruff ginn. Hei am Land ass et déi 5.Kéier wou participéiert gëtt, et ass eng Aart a Weis fir ze informéieren an ze sensibiliséieren..
12/03/2015 Weltdag vun der Nier: Patienten

No den Témoignagen geet et an engem zweete Reportage méi am Detail ëm d'Nierekrankheet: http://radio.rtl.lu/emissiounen/10-bis-1/667187.html