ASBL Wäissen Rank

31.03.2018 - 13:03

D'Asbl Wäissen Rank Lëtzebuerg deelt mat datt hiren Telefon bis op d'mannst Mëtt nächst Woch net funktionéiert. D'Festnetznummer 402040 ass gesteiert an gëtt duerch dës Nummer ersat: 621 163 420.