Informatiounen

43, bd Pierre Frieden
L-1543 Luxembourg
Tel: 42142-3442
Email:

Frequenzen

RTL Radio Lëtzebuerg kënnt Dir ënnert folgende Frequenze lauschteren:
- 88,9 MHz an 92,5 MHz
- iwwert Är Gemeinschaftsantenn an iwwert de Satelit

Redaktioun

Tél.: (+352) 42142 - 8000
E-mail:

RTL Manifestatiounskalenner

Är Manifestatiounen um Radio an hei um Internet, mat engem Klick sidd Dir iwwerall präsent Manifestatioun online aginn

RTL Déiererubrik

Wann der en Hausdéier vermësst ... oder rufft un: (+352) 42142-3441

Um Telefon

Fir d' Redaktioun: (+352) 42142-8000

WhatsApp mat RTL

Fotoen, Videoen, Commentairen, Remarken. Egal wat Dir eis matdeele wëllt, schéckt RTL ganz einfach eng WhatsApp op de 621 666 555

Sport

Tél: (+352) 42142-3434
E-mail:

Spillofon

Tél: 9017 9217 / 0,50 € pro Appell

RTL Dëck Kaepp

Gratis-Sëtzplazen iwwer
E-mail:
Tél.: 42142-3442 (Meindes bis Freides 11h00-17h00)

SMS Nummeren

SMS Number
(Short Code)
Price
(VAT included)
RTL Service
60330 
0,12€
Planet RTL - Games
Radio - Feedback
Radio - Live SMS to Radio
Radio - Voting 
Radio - Music Greetings 
60331
0,12€
Impuls - Feedback
Impuls - Voting
60333
0,12€
Planet RTL - Live SMS to TV
62468
0,50€
Radio - Premium Games
TV - Premium Games
Internet - Premium Games

Wichteg: dësen Tableau ass just ee generellen Iwwerbléck iwwert de Gebrauch vun den RTL SMS Nummeren.

All Nummer kann awer fir aner Aktiounen gebraucht ginn wéi déi, déi hei beschriwwe ginn. An deem Fall gëtt déi Aktioun virdrun um respektive Media (Radio, Télé, Internet) am Detail explizéiert.

Falls et sech ëm eng surtaxéiert SMS Nummer (z.B. 62468 mat 0,50€) handelt, gëtt de Präis vun der SMS explizit annoncéiert.